Fuser film – Bao lụa HP 1160

Liên hệ

Mô tả

Rate this product

Dùng cho máy in:

HP LaserJet 1000, 1200, 1300, 1010, 1022, 1160, 1320/

CANON 1210, 2900, 3000, 3200, 3300